خانه / جهاد سازندگی

جهاد سازندگی

جهاد سازندگی در مسجد امام حسن مجتبی (ع)

%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af

جهاد سازندگی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) حضور فعال نوجوانان و جوانان در بازسازی و تعمیرات مسجد امام حسن مجتبی (ع)      

ادامه مطلب »

جهاد سازندگی در مسجد امام حسن مجتبی (ع)

جهاد سازندگی

جهاد سازندگی در مسجد امام حسن مجتبی (ع)  

ادامه مطلب »

زیبا سازی اتاق کانون

زیبا سازی اتاق کانون

زیبا سازی اتاق کانون

ادامه مطلب »

جهاد سازندگی در مسجد

جهاد سازندگی در مسجد امام حسن مجتبی (ع)

جهاد سازندگی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) حضور فعال جوانان در بازسازی و تعمیرات مسجد امام حسن مجتبی (ع) جهاد سازندگی در مسجد امام حسن مجتبی (ع)    

ادامه مطلب »
bigtheme