خانه / دانلود / چندرسانه ای / شعر زیبا طنز محلی پدر – محمد تابناک

شعر زیبا طنز محلی پدر – محمد تابناک

شعر زیبا و طنز محلی پدر – محمد تابناک

 

لینک دانلود

متن شعر

 

یه پرسیم میت کنم شی همتیتو

جوابش   میفهی سی مو      بگیتو

سیچه   شیخا همتیشو ری   منبر
میگن که هن بهشت شی پی مادر

کهولم هن او سالا دی بی خارکور
بچه گتش میکه او و دو صد  زور

کهولم هن اوسا دی بی همش زر
از ای دنیا  و زندی بی  دلش   پر

کهولم     هن  اوسا   اما   ده   ایسا
نمیشیت   تو  مخم اصلا ای گهپا

ایسا   دنیا عوض واین بووی مو
ده میکو فرک امرو تا  سووی مو

دی زن نیسن  مثه تیتر او بیوخت
دی  دنیا سی ونا نمیگذرت سخت

کیا دی زن میشوره جل و ای دس
ایکی  پنجش  بزند تا که هوکو لس

ایسا  دی ماشین   جل شویی   اندن
سی زهنا بُر بوگو چی خویی اندن

ده خالو هیمه سی تش سیخی چندن
گذشت اوسا ، ایسا مایکروفر  اندن

دی نایکندش خمیر تا نو بزند او
تو ای سالا دی نونوا می زنت نو

گذشت  اوسا که جامر بی خالو پیش
ایسا هن    جاروبرکی   دسّشم   تیش

دی زن سی کوهنه شسته نمیخو حرص
او واین باکلاس بچ میکو پم پرس

گذشت   اوساترو   وختی   خِوِر    نو
ممت گیرش تو کیچه وامبی او رو

تا  هر چی تو دلش هن خالیاکوند
تو  کیچه   کویک   هایت   حالیاکوند

ایسا واین   تو خونه مینخت خووش
موبیلی لمسیا هم مینه کر  گووش

میزند زنگی سی خوش ریلکس و راحت
خور پنج شیش دکی وایکو یه ساعت

خلاصه هرچی هن واین سی زن خش
اما عکسش سی ای مردا هسن تش

نمیکو    فرک   ایسا    وا    اوساشو
هسن    خارکور   مث    باپیر   بوواشو

هنی بیل هوم بیلن ، نکرد فرکی
نوایی   شارژی   و   نوایی   برکی

پلاسترکار  هنی میشیت ری داربس
هنی  غیله میزند کارگر وو ای دس

هنی بووا میشیت سی کار تو چپ ره
هنیزا  وامرت    وا   دست  او   چه

هنی    پر   آپلن   او   دس   کاریش
هنی تو باخ ماخا او  میکوند خیش

هنی  میشیت بووا  سی بُنده کوهخت
سووهتن دسش و    پاهاش و صورت

خلاصه    خارکورن  تا    که   بیدن
از   ای      بیوخت تر     کسیش   ندین

ای  بیوختی   بووا  میخو   بدرد چت
تو وختی که کسی   کدرت   نفهمت

میونت زن   کمت   شی کار   دردن
اما  میگوت سی مو هیچیت   نکردن

میونت که   دو دسش پر طلا   هن
اما  میگوت  تو   فکر   مو کیا   هن

ایکی که    زن   هسن    فکر   طلاهاش
کمی   فکر   توشم   میکرد    ای    کاش

دل  آیم    وو    هیم  چیزا    میخو   خل
وو   هیم   کارا   دل   آیم  میزند   گل

نوامبه    وانی   تو   گوشش   یه   پهپور
نه ات میشاند بگی شی او  گپ زور

تا    چی   نایه   سریع    میتنگه او سیت
میگوت جونم خلاص مو  مهرمم میت

میشیت دادگاه    و   مهرش مینه   اجرا
تو تو زندان میشی  او  هم   تو  ویلا

خلاصه   وا    ای     همه     خارکوری
ایکی     بیوختی     و    زندی     زوری

هنی    ای پرسکو   هی میکو دل   ریش
نوایجورت    جوابی   هم     کسی   سیش

ایکه    شیخا    هنی   سیچه    ری   منبر
میگن   که   هن   بهشت   شی   پی مادر

شی  پی دی بی بهشت ، اما ده  الان
اگ    از مو   میشنوی   تو   دس   بابان

درباره حسن ایزدکتب

Avatar photo

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme